0912232334

Đào tạo Kỹ năng Tư duy sáng tạo cho Tập Đoàn Thiên Long

Ngày 15 / 03 / 2013, Tập Đoàn Thiên Long đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo ” cho toàn bộ các Cán Bộ Quản Lý của mình

Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :

Một số khóa học khác thường xuyên khai giảng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

kỹ năng bán hàng – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}