0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng Cho ĐH Quốc Tế

Ngày 1/ 3 / 2014, Trường Đại Học Quốc Tế TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng dành cho tất cả các Bạn Sinh Viên của Trường

Chương trình nhằm giúp cho các Bạn Sinh nâng cao khả năng đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước cũng như am hiểu những nghi thức ngoại giao trong các hoạt động đàm phán

Các Bạn đã được Chuyên gia chia sẻ những chiến lược và chiến thuật trong việc đàm phán và thương lượng với các đối tác khác nhau. Bên cạnh các Bạn còn được tham gia vào các tình huống đàm phán để có thể ứng dụng ngay những điều vừa được học vào môi trường thực tế.
Một số hình ảnh hoạt động từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}