0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử, Xây Dựng và Mở Rộng Mối Quan Hệ cho ĐH Kinh Tế Luật

Ngày 30 tháng 03 năm 2014, Trường Đại Học Kinh Tế Luật kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử, Xây Dựng và Mở Rộng Mối Quan Hệ ” Chương trình đã hút được rất nhiều Sinh Viên của Nhà Trường dến tham dự.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

Một số khóa học khác thường xuyên khai giảng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

kỹ năng bán hàngKỹ năng giao tiếpKỹ năng thuyết trình

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}