0912232334

Doanh Nghiệp

Chương Trình đào Tạo kỹ năng Giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp cho CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT NAM)

Tháng 11 năm 2019 Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT NAM) đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng  giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp” cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng Chăm Sóc Khách Hàng và Xử Lý Than Phiền cho Công Ty Công ty Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Tháng 11 năm 2019 Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, Công Ty Công ty Suất Ăn Hàng Không Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng Chăm Sóc Khách Hàng và Xử Lý Than Phiền” cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng Giao Tiếp xử lý tình huống Cho Bệnh Viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Tháng 11 năm 2019 Tại Hồ Chí Minh, Bệnh Viện  Mỹ Đức Phú Nhuận đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp xử lý tình huống” cho toàn thể  cán bộ điều dưỡng của bệnh viện. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng Giao Tiếp xử lý tình huống Cho Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức

Tháng 10 năm 2019 Tại Hồ Chí Minh, Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp xử lý tình huống” cho toàn thể  cán bộ điều dưỡng của bệnh viện. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng Thuyết Trình Thuyết Phục cho Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)

Tháng 10 năm 2019 Tại Bình Dương,Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng Thuyết Trình Thuyết Phục” cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Với các bài […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng giao tiếp bán hàng và CSKH hiệu quả cho Ngân Hàng Agribank chi nhánh Bắc Ninh

Vừa Qua Tại Bắc Ninh, Ngân Hàng Agribank  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và CSKH hiệu quả  cho đội ngũ 160 Anh Chị – toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Ngân hàng. Một số hình ảnh từ Chương trình […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng giao tiếp từ tâm cho công ty TNHH Thiết Kế Sáng Tạo

Tại Bình Dương, Công ty TNHH Thiết Kế Sáng Tạo  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp từ tâm”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Dưới sự hướng dẫn và […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả cho công ty Uni – President

Công ty Uni – President  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Dưới sự hướng […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng giao tiếp từ tâm, kỹ năng quản lý lãnh đạo hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian tổ chức công việc hiệu quả cho công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Trung – Tổng công ty Điện Lực Miền Trung

Tại Đà Nẵng, Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Trung – Tổng công ty Điện Lực Miền Trung đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp từ tâm“, “Kỹ năng quản lý lãnh đạo hiệu quả” và “Kỹ năng quản lý […]

DETAIL

Chương Trình đào Tạo kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cho công ty hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất

Công ty hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình […]

DETAIL

Chương Trình đào tạo Kỹ năng đàm phán thương lượng cho công ty TNHH CPG Việt Nam

Tại Hà Nội, Công ty TNHH CPG Việt Nam  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán thương lượng”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Chương trình được  chia sẻ […]

DETAIL

Chương Trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp – bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả cho Công ty Minh Vũ Gia tại Hà Nội

Tại Hà Nội, Công ty Minh Vũ Gia  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp – bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào […]

DETAIL

Chương Trình đào tạo tư duy sáng tạo cho Công Ty NISSIN tại Bình Dương

Tại Bình Dương, Công ty NISSIN  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “tư duy sáng tạo”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :   Chương trình được  chia sẻ từ Giám Đốc sáng […]

DETAIL

Chương Trình đào tạo kỹ năng train the trainer cho công ty cổ phần Nội Thất AKA tại HCM

Tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Nội Thất AKA  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “kỹ năng train the trainer”  cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty. Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :   Chương trình […]

DETAIL