0912232334

Đào Tạo ” Kỹ Năng Giao Tiếp và Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo” Cho DỆT THÀNH CÔNG

Ngày 02 tháng 10 năm 2015 tại Trụ Sở Chính, Công Ty Dệt May Thành Công đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo” cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân viên.
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}