0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp” Cho Công Ty Dược Thành Công

Ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Khách Sạn Marriott Hà Nội, Công Ty Dược Thành Công đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp”

Một số hình ảnh từ Chương trình :

 

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}