0912232334

Đào Tạo Inhouse cho Công Ty Cen Group

Ngày 04 tháng 10 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty Cen Group đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Đội Ngũ Quản Lý Bán Hàng.
Hiện Cen Group là một trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực Bất Động Sản tại Việt Nam (Xem chi tiết tại: www.cengroup.vn)
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo  :
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}