0912232334

Đào Tạo Văn Hóa Giao Tiếp Ứng Xử Cho Cục Hậu Cần Công An TPHCM

Cục Hậu Cần Công An TPHCM đã phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Văn Hóa Giao Tiếp Ứng Xử. Trong những năm vừa qua, Ban Lãnh Đạo của Cục Hậu Cần đã luôn quan tâm đến Văn hóa của Tổ chức với mong muốn nâng cao hình ảnh của người Cán Bộ Công An đối với Xã Hội.

Vì vậy, Cục Hậu Cần tập trung mạnh cho công tác đào tạo nâng cao để nâng cao vai trò của các Cán Bộ trong việc phục vụ nhân dân.

Chương trình đã giúp cho toàn thể mọi người có dịp nhìn nhận lại bản thân cũng như nâng cao kỹ năng trong việc giao tiếp và ứng xử để nhằm vừa giải quyết tốt các công việc được giao vừa làm hài lòng những đối tượng tiếp xúc. Các Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa lồng ghép những hoạt động để giúp mọi người được chia sẻ từ đó cùng học hỏi những điều hay từ mọi người đồng thời qua đó cũng khắc phục được những gì chưa thực hiện tốt

Sau Chương trình, Cục Hậu Cần hướng đến xây dựng một Cẩm Nang Văn Hóa Hóa Ứng Xử cho toàn thể cơ quan để tạo sự nhất quán, đồng bộ trong việc thể hiện phong cách và hình ảnh của người Cán Bộ.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}