0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Truyền Thông Và Giao Tiêp Cho Everich Viet Nam

Tại trụ sở chính của Công ty Everich đã tổ chức chương trình huấn luyện In house “Kỹ năng truyền thông và giao tiếp” dành cho tập thể cán bộ nhân viên công ty vận tải Everich Việt Nam.

   Chương trình huấn luyện trong hai ngày đã được chuyên gia CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA kết hợp cùng các Game ứng dụng  thực tế giúp cho không khí  lớp học diễn ra hết sức sôi nổi  và mang lại hiệu sự hào hứng cũng như hiệu quả đào tạo rất tốt.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}