0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp NTH

Tại Thành Phố Buôn Mê Thuộc Công ty Cổ Phàn Truyền Hình Cáp NTH đã phối hợp cùng Công ty Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khóa đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ” dành cho tất cả Cán bộ công nhân viên của Công ty.

Trong Chương trình Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã giúp cho mọi người có cái nhìn mới về nghệ thuật giao tiếp trong công việc,  trong bán hàng đồng thời cung cấp những kiến thức chuyên sâu về giao tiếp nhằm nâng cao khả năng những người tham dự.

 Bên cạnh Chuyên gia còn đưa ra các tình huống thực tế trong giao tiếp để mọi người cùng đóng vai cùng giải quyết. Khóa học đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh tiêu biểu tại khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}