0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Công Ty Việt Thắng

Tại Hội Trường Lớn của Công Ty Việt Thắng đã diễn ra Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại. Hơn 70 Cán Bộ Công Nhân Viên của cả Hệ Thống đã tập trung về TPHCM để tham dự Chương trình.

Đội ngũ Chuyên gia huấn luyện của Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã giúp cho Học Viên cập nhật các Kỹ năng bán hàng qua điện thoại và đồng thời đưa ra các tình huống thực tế để mọi người cùng chia sẻ và giải quyết các vấn đề thường xuyên gặp phải với khách hàng, đặc biệt là các phản đối khó xử lý.

Một số hình ảnh của buổi học:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}