0912232334

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho công ty Hải Sơn

Tại Bến Tre, Công Ty Hải Sơn đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
 dao-tao-ky-nang-cham-va-ban-hieu-qua-cho-cong-ty-hai-son
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}