0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Cho Nữ Hoàng Sắc Đẹp

Tại Hội Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Công ty Nữ Hoàng Sắc Đẹp đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp  cho hơn 50 nhân viên bán hàng Công ty

Chương trình đào tạo đã giúp trang bị cho các học viên những kỹ năng bán hàng cơ bản cùng với một quy trình để kiểm soát và đo lường hiệu quả của các hoạt động bán hàng. Trong chương trình các học viên được đóng vai người mua và người bán để cùng trải nghiệm, chia sẻ khi đứng ở những vai trò khác nhau trong hoạt động bán hàng.

Ngoài ra, trong quá trình học đào tạo Chuyên gia đã đưa ra những tình huống gần gũi và thực tế với công việc thị trường mà các nhân viên bán hàng đang thực hiện. Trong suốt quá trình trao đổi mọi người đã thể hiện được sự cởi mở, chân thành và mong muốn hoàn thiện các kỹ năng bán hàng nhằm nâng cao doanh số bán hàng

Cuối Chương trình các học viên còn được Chuyên gia trang bị thêm cách thức để có thể chăm sóc và phục vụ tốt khách hàng sau khi đã mua để họ tiếp tục giới thiệu và chia sẻ sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến những người khác.

 Những hình ảnh hoạt động giảng dạy tương tác trong khóa học:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}