0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử” Cho Cảng Đồng Nai

Tại Hội Trường Chính, Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Năng Giao Tiếp và Ứng Xử “  cho hơn 80 cán bộ Công nhân viên của Công ty

 Chương trình đào tạo đã giúp trang bị cho các học viên những kỹ năng giao tiếp bằng cách hoàn thiện và phát triển kỹ năng nói chuyện giúp mọi người tự tin hơn trong việc giao tiếp với những người khác, đặc biệt là các đối tác và khách hàng bên ngoài

 Bên cạnh Chuyên gia cũng giúp cho mọi người áp dụng các bài tập để nâng cao kỹ năng lắng nghe trong các hoạt động giao tiếp. Ngoài ra, mọi người còn được thực hành và luyện tập cách sử dụng ngôn gữ cơ thể để tạo sự sinh động và thuyết phục trong lời nói của mình

Cuối cùng mọi người đã được chia sẻ các mô hình tâm lý để có thể giao tiếp phù hợp với từng đối tượng tiếp xúc. Chương trình được khép lại với sự quyết tâm của các học viên trong việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mỗi người nói riêng và của Cảng Đồng Nai nói chung.

 Một số hình ảnh hoạt động trong khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}