0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Nhân Viên Petrolimex

Tại Hội Trường Chính của Petrolimex, Chuyên gia đào tạo của Cuộc Sống Đúng Nghĩa – Diễn giả, chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn  đã  mang đến cho đội ngũ nhân viên bán hàng của Petrolimex chương trình đào tạo thực tế “Kỹ năng bán hàng cho nhân viên Petrolimex”

Chương trình đào tạo được nghiên cứu kỹ và thiết kế với những đặc trưng dịch vụ của Petrolimex đã  được truyền tải một cách hiệu quả với  hai phần:  các kỹ năng bán hàng cần thiết và huấn luyện ứng dụng  thực tế vào công việc.

  Sau những kiến thức kỹ năng dường như khá mới mẽ và thú vị  mà các học viên tiếp thu được qua các hoạt động trên lớp, Chuyên gia đào tạo cùng các học viên  thực hành thực tế  một cách sinh động , trực quan tại Cửa Hàng của Petrolimex  với mục đích ứng dụng các bài học vào các tình huống cụ thể trong các hoạt động bán hàng của nhân viên tại cửa hàng.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

petro-2

dien-gia-chuyen-gia-tran-dinh-tuan-dao-tao-ky-nang-petrolimex-1

dien-gia-chuyen-gia-tran-dinh-tuan-dao-tao-ky-nang-petrolimex

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}