Đào tạo cho Nuty Cosmetics lần 2

Đào tạo cho Nuty Cosmetics lần 2

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp ngày 18 và 19 tháng 05 năm 2016 tại TPHCM, Công ty Nuty Cosmetics tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :