0912232334

Đào tạo cho Nuty Cosmetics lần 2

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp tại TPHCM, Công ty Nuty Cosmetics tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}