0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” Public HCM ngày 21-05-2016

Ngày 21 tháng 05 năm 2016, tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng. Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam.
==> Tham khảo lịch khai giảng và  chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}