0912232334

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Nuty Cosmetics

Tại TPHCM, Công Ty Nuty Cosmetics đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Tại Quầy dành cho tất cả các nhân viên bán hàng của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho Nuty Cosmetics

Các chương trình đào tạo inhouse Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo cho Doanh Nghiệp.

  • Kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp và hiệu quả
  • Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông
  • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
  • Kỹ năng đàm phán thương lượng và giao tiếp trong kinh doanh
  • Kỹ năng làm việc hiệu quả dành cho lãnh đạo
  • Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng đội ngũ
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo
  • Tư vấn và triển khai văn hóa doanh nghiệp

Liên hệ qua hotline: 0916.72.0000 hoặc qua email: daotao@kynang.edu.vn để trao đổi, tư vấn, thiết kế chương trình phù hợp cho doanh nghiệp.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}