0912232334

Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp cho Anh Chị Giám Đốc, Chủ Nhiệm Khoa, Trưởng Phòng của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viên Trung Trương Quân Đội 108 phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp dành cho các Anh Chị Giám Đốc, Chủ Nhiệm Khoa, Trưởng Phòng của toàn Bệnh Viện
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp cho các Cán Bộ Quản Lý by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}