0912232334

Đào tạo kỹ năng Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ cho Công Ty Vĩnh Phát

Tại Thành Phố Nha Trang, Công ty Vĩnh Phát đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo với chủ đề : Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý và Nhân Viên của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn
Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị biết cách khơi dậy và phát huy những tiềm năng của chính mình để có thể tạo ra giá trị cho chính bản thân mình và Công ty. Bên cạnh, các Anh Chị cũng được Chuyên gia chia sẻ những cách thức để giúp đội ngũ gia tăng sự gắn kết, cùng đồng tâm hiệp lực để hoàn thành các mục tiêu của Công ty trong năm 2016
Một số hình từ Chương trình đào tạo :

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}