0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại cho Công ty Nam Việt

Tại Hà Nội, Công ty Nam Việt đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại dành cho tất cả các nhân viên của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}