0912232334

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn thể Bác Sĩ của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn thể Bác Sĩ của Bệnh Viện
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn thể Bác Sĩ của Bệnh Viện by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}