0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Làm Việc Nhóm, Phỏng Vấn cho GV Trường CĐ Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12 và 13 tháng 04 năm 2014, Trường Cao Đẳng Nghề Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức tập huấn cho các Giáo Viên của Nhà Trường về 03 kỹ năng : kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Đào Tạo kỹ năng mềm Trần Đình Tuấn

Chương trình nhằm giúp cho các Thầy Cô của Trường nâng cao kiến thức và các kỹ năng mềm để có thể truyền đạt và hướng dẫn lại cho các Bạn Sinh Viên của Trường nhằm giúp các Em cải thiện các kỹ năng để đáp ứng các nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.

Một số hình ảnh đào tạo:

Chương trình Cuộc Sống Đúng Nghĩa Thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:
Kỹ năng giao tiếp ứng xử Kỹ năng thuyết trìnhkỹ năng bán hàngSáng tạo đổi mới kinh doanhvăn hóa doanh nghiệp
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}