0912232334

Đào tạo Public: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tại TP.HCM ngày 19/11/2016

Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2016 tại TP.HCM, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 11  Chương trình  đào tạo  Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh đào tạo:

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016-6

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016-4jpg

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016-3

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016-2

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}