0912232334

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hà Nội ngày 19/11/2016

Ngày 19 và 20 tháng 11 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 11  Chương trình  đào tạo  Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía  Bắc.

Khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình được tổ chức khai giảng hàng tháng tại Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa  ở TP.HCM và Hà Nội cho học viên đăng ký ở khu vực phía Bắc, và Phía Nam

Tư vấn và đăng ký khóa học liên hệ: Hotline: 0916.720000 – Email: daotao@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh đào tạo:

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-thuyet-trinh-ha-noi-19-11

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}