0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng ngày 02-08-2013

Khởi động tháng 8 là chương trình public Kỹ năng bán hàng diễn ra trong 02 buổi học, 02/8/2013 và 03/8/2013 tại Trung tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa.
Xuyên suốt hai buổi học, Diễn giả Trần Đình Tuấn đã mang lại những trải nghiệm thú vị và đầy tính thực tế của một người bán hàng.
Bắt đầu buổi học, mỗi học viên tiến hành tạo mối quan hệ với các học viên còn lại.

 Bắt tay làm quen,  vừa hỏi vừa ghi lại các thông tin của người mới
Tinh thần làm việc nhóm 
Làm sao thuyết phục đối phương đồng ý mua cây viết đang cầm trên tay đây nhỉ ?


Những hành động đơn giản hình thành nên những suy nghĩ tích cực hàng ngày trong công việc và cuộc sống

Thực hành ngay những tình huống bán hàng
Chuyên gia thực hành cách giải quyết tình huống bán hàng
Chúc các Anh/Chị học viên sức khỏe và thành công. 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}