0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Bưu Điện TP.HCM

Từ ngày 29 / 07 – 01 / 08 / 2013, Bưu Điện TPHCM phối hợp Trung Tâm Đào Tạo phối hợp  với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại ” cho toàn bộ các Cán Bộ Công Nhân Viên của mình.

Đầu Chương trình, các Học viên được nêu ra những khó khăn mà mình thường gặp phải trong việc tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại. Chuyên gia đã phân tích cho các học viên hiểu rõ bản chất của từng khó khăn và đưa những cách thức để các Anh Chị có thêm giải pháp phù hợp trong việc xử lý từng khó khăn.
Tiếp theo, thông qua các tình huống thực tế của đơn vị, Chuyên gia đã chia sẻ với các Anh Chị cách thức trong việc tiếp nhận các cuộc gọi đến cũng như thực hiện các cuộc gọi đi luôn thể hiện sự chuyện nghiệp trong lời nói, tác phong, thái độ, kiến thức kỹ năng….
 
Song song, các Anh Chị được phân công đóng vai để cùng nhau phân tích những tích huống khó xử như : khách phàn nàn, khiếu nại về dịch vụ, khách có thái độ không lịch sự và khiếm nhã, khách từ chối sử dụng dịch vụ, khách hàng có đòi hỏi thêm nhiều quyền lợi vượt quá giới hạn quy định…
 
Các tình huống hóa thân vào các nhân vật được quay phim lại sau đó Chuyên gia cùng các Học viên phân tích ưu và nhược điểm trong cách giải quyết của từng Anh Chị để bổ sung và chỉnh sửa trực tiếp ngay tại lớp đồng thời rút ra những bài học cần tránh trong lần tiếp xúc với khách hàng sau này
Cuối buổi học, Chuyên gia đã cùng các Anh Chị đúc kết, hệ thống lại các kiến thức đã cùng nhau trao đổi và đưa ra những nguyên tắc, công thức cô đọng để các Anh Chị dễ dàng ghi nhớ và áp dụng ngay khi quay về với công việc thực tế của mình.
Một số hình ảnh đào khác:
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}