0912232334

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

Ngày 09 và 10 tháng 04 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam
=> khóa học kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp được tổ chức thường xuyên hàng tháng tại Hà Nội và TP.HCM.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}