0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

Tại Resort Tropicana Long Hải, Tập Đoàn Bolter đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng dành cho toàn thể các Anh Chị Quản Lý Bán Hàng tại khu vực phía Nam của Tập Đoàn dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn
Hiện Bolter Group là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường hàng điện gia dụng cũng như sản phẩn phẩm về bếp cao cấp với hai nhãn hàng quen thuộc là Frico và Kichmate. Với chiến lược tiếp tục mở rộng thị phần và phát triển kinh doanh Tập Đoàn đã không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo trong nội bộ và bên ngoài
Qua Chương trình đào tạo lần này các Anh Chị được Chuyên gia chia sẻ về cách thức thay đổi lại tư duy để phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh của thị trường. Bên cạnh, Chuyên gia cũng chia sẻ những cách thức để giúp Anh Chị hiểu rõ và phát huy vai trò của một người quản lý bán hàng như luôn tạo và duy trì động lực cho tất cả các nhân viên, biết cách quản lý công việc khoc học cũng như biết cách vượt qua những khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu của chính mình
Các Anh Chị đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi thảo luận, đặt câu hỏi, được Chuyên gia phân tích và  rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể ứng dụng ngay vào công việc thực tế của mình nhằm tạo ra những kết quả cụ thể thông qua sự đóng góp giá trị của từng thành viên với con đường phát triển của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}