0912232334

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

Tại TPHCM, Công ty Cổ Phẩn Quản Lý và Khai Thác Tài Sản Dầu Khi ( PSA ) – một đơn vị trực thuộc của Tập Đoàn Dầu Khi Việt Nam phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phục Vụ Khách Hàng dành cho toàn bộ các nhân viên của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn
Tham khảo chương trình đào tạo tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa:
Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm trong công tác phục vụ các khách hàng và đối tác để tạo dựng một bản sắc riêng cho đội ngũ phục vụ của Công ty. Bên cạnh, Chuyên gia cũng chia sẻ với các Anh Chị cách thức sử dụng lời nói, giọng nói trong giao tiếp để có thể truyền thông tốt cũng như thể hiện được sự lịch thiệp trong quá trình phục vụ.
Ngoài ra Chuyên gia cũng giúp các Anh Chị hình thành một chuẩn mực về tác phong từ đầu tóc, trang phục, tư thế, tác phong trong suốt quá trình phục vụ các khách hàng. Thêm vào đó Chuyên gia hướng dẫn cho các Anh Chị cách thức để nắm bắt tâm lý của các khách hàng, đối tác để luôn có thể chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống phát sinh
Cuối cùng các Anh Chị đã cùng nhau phân tích và mổ xẻ các tình huống trong giao tiếp và phục vụ. Từng Anh Chị đã được chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình. Sau đó Chuyên gia Trần Đình Tuấn chỉnh sửa trực tiếp cho các Anh Chị ngay tại lớp và rút ra những bài học kinh nghiệm để các Anh Chị có thể ứng dụng ngay vào thực tế công việc
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}