0912232334

Đào Tạo kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho Cục Hàng Không Việt Nam

Tại Hà Nội, Cục Hàng Không Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Xem hình ảnh đào tạo Cục Hàng Không Tại Facebook:

Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm Cục Hàng Không Việc Nam

Posted by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Group on Hình Ảnh Đào tạo Cục Hàng Không Việt Nam

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}