0912232334

Đào tạo kỹ năng thuyết phục bằng ngôn từ cho ĐH Huflit

Ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại TPHCM, Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Thuyết Phục Bằng Ngôn Từ dành cho tất cả các Bạn Sinh Viên của Nhà Trường

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Xem hình ảnh đào tạo tại Facebook:

Ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại TPHCM, Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ…

Posted by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Group on Hình ảnh đào tạo Huflit

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}