Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” cho BOSHOP

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” cho BOSHOP

Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty Bo Shop đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo:

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse