0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” cho BOSHOP

Công ty Bo Shop đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo:

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

 

Not found