0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng Cho Trường Xuân Thịnh

Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng Công ty Trường Xuân Thịnh tổ chức đào tạo” kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và bán hàng hiệu quả” cho toàn thể nhân viên công ty dưới sự hướng dẫn và đào tạo của Diễn giả Trần Đình Tuấn ( Sáng lập và điều hành Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa).

Khóa đào tạo đã diễn ra tốt đẹp trong không khí vui vẻ, tưng bừng cùng các nhân viên trẻ năng động của Công ty.

Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu tại khóa đào tạo:

Một số hình ảnh tiêu biểu:

\

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}