0912232334

Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử ĐH Marketing

Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Cuộc sống đúng nghĩa đã phồi hợp cùng ĐH Marketing tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho các bạn sinh viên của trường dưới sự hướng dẫn đào tạo của Diễn giả, Chuyên gia Trần Đình Tuấn, sáng lập và điều hành trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

Trong khóa huấn luyện Diễn giả Trần Đình Tuấn đã truyền đạt những kỹ năng cần thiết để trở thành người giao tiếp tốt trong mọi tình huống đến tất cả các bạn sinh viên tham dự khóa học, đồng thời Diễn giả cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Khóa đào tạo diễn ra thành công tốt đẹp ngoài sự mong đợi cửa trung tầm Cuộc Sống Đúng Nghĩa và Trường ĐH Marketing.

Một số hình ảnh đào tạo tại khóa huấn luyện kỹ năng giao tiếp ngày 17 tháng 12 năm 2012:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}