0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 2

Ngày 17 / 12, Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo cho Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 2 về Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty

Khóa huấn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi và đạt nhiều điều tích cực từ chương trình mang lại. Chương trình được sự hướng dẫn, huấn luyện bởi Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn. Diễn giả đã truyền đạt những kiến thức giá trị về kỹ năng mềm nói chung và kỹ năng giao tiếp ứng xử nói riêng. Thông qua khóa đào tạo của Diễn giả đã giúp cho nhân viên công ty tự tin hơn khi giao tiếp trong công việc, xã hội.

Khóa đào tạo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu được ghi lại trong khóa huấn luyện:


{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}