0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Phục Vụ Khách Hàng Cho Con Đường Xanh

Ngày 27, 28, 29 tháng 08 năm 2012 tại Hội Trường Huấn Luyện, Công ty Cổ Phần Thời Trang Con Đường Xanh đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Phục Vụ Khách cho các các nhân viên Bán hàng và Lễ tân của Công ty!

 Phần đầu Chương trình Chuyên gia đã cùng các học viên chia sẻ tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng. Tiếp đến các học viên đã đưa ra những tình huống thực tế về giao tiếp (kỹ năng giao tiếp) để cùng mổ xẻ, phân tích cách giải quyết nhằm tìm ra giải pháp chung cho từng trường hợp

 Bên cạnh, các học viên còn được bổ trợ các kiến thức về tâm lý để có thể vận dụng trong quá trình giao tiếp nhằm nắm bắt được tâm trạng của khách hàng cũng như diễn biến của cuộc trò chuyện. Cuối cùng Chuyên gia hướng dẫn các học viên cách đặt câu hỏi phù hợp , phương pháp lắng nghe thấu cảm , cách phản hồi hiệu quả để nhằm nâng cao chất lượng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.

Hình ảnh tiêu biểu tại khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}