0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công Ty SYM Việt Nam

Ngày 09 tháng 08 năm 2012 tại Hội Trường Huấn Luyện, Công ty SYM phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp cho các Cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty

 Phần đầu Chương trình Chuyên gia đã cùng các học viên chia sẻ tầm quan trọng của việc giao tiếp, không chỉ đối với các khách hàng bên ngoài mà còn với các khách hàng nội bộ, cụ thể là các phòng ban và bộ phận khác trong toàn Công ty.  Xêm thêm nội dung khóa học bán bàng 

 Tiếp đến các học viên đã đưa ra những tình huống thực tế về giao tiếp để cùng mổ xẻ, phân tích cách giải quyết nhằm tìm ra giải pháp chung cho từng trường hợp.

 Bên cạnh, các học viên còn được bổ trợ các kiến thức về tâm lý để có thể vận dụng trong quá trình giao tiếp nhằm nắm bắt được tâm trạng của người tiếp xúc cũng như diễn biến của cuộc trò chuyện. Cuối cùng Chuyên gia hướng dẫn các học viên cách đặt câu hỏi phù hợp , phương pháp lắng nghe thấu cảm , cách phản hồi hiệu quả để nhằm nâng cao chất lượng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày

Hình ảnh đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}