0912232334

Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty SUCAFINA

Tại TPHCM, Công Ty SUCAFINA đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian dành cho tất cả các Anh Chị Quản Lý và Chuyên Viên của Công ty 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty SUCAFINA by Cuộc Sống Đúng Nghĩa
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}