0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý cho Công Ty Uni – President

Ngày 10 và 11 tháng 08 năm 2015 tại Thành Phố Bình Dương, Công Ty Uni – President đã phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý dành cho toàn bộ cấp Quản Lý của Công ty trên toàn quốc .
Chương trình lần này nhằm giúp cho đội ngũ Quản Lý của Công ty nâng tầm trong việc triển khai, tổ chức công việc cũng như lãnh đạo con người nhằm thực hiện các mục tiêu với hiệu quả cao nhất.
Trong chương trình các Anh Chị đã được Chuyên gia chia sẻ cách thức giao việc, uỷ quyền cho nhân viên để mỗi thành viên được chủ động phát huy cao nhất vai trò của mình. Bên cạnh các Anh Chị cũng được hướng dẫn cách thức tạo động lực để luôn giữ vững năng lượng làm việc của tất cả các nhân viên
Ngoài ra, các Anh Chị đã được cùng nhau đóng vai các tình huống xung đột trong quản lý, lãnh đạo. Các Anh Chị học viên đã được phân tích và cùng chia sẻ các ý kiến của cá nhân. Sau đó, Chuyên gia đã đúc kết các giải pháp và bài học kinh nghiệm để các Anh Chị vận dụng vào thực tế.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Công ty Uni-President đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức các Chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cho đội ngũ của mình. Thời gian tới, hai bên tiếp tục có những hợp tác xây dựng các Chương trình nâng cao và chuyên biệt cho từng bộ phận của Công ty.
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Doanh nghiệp và  tổ chức có nhu cầu đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu doanh nghiệp có thể để lại thông tin liên hệ, bộ phận đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ liên hệ để tư vấn thêm về chương trình

Hotline: 0916.72.0000 (Vân Anh) – 0912.23.23.34 (Hà Sen)

Email: daotao@kynang.edu.vn

Đăng ký đào tạo INHOUSE  
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}