0912232334

Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục cho các học viên khu vực phía Nam

Ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục” cho các học viên đăng ký tại khu vực phía Nam. Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn.

Các học viên đã được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng Giao tiếp và thuyết trình, được chuyên gia phân tích các lỗi thường gặp và hướng dẫn cách khắc phục. Sau khóa học một số học viên sẽ được chuyên gia kèm cặp nâng cao một số kỹ năng khác.

Một số hình ảnh đào tạo từ chương trình:

Doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu doanh nghiệp có thể để lại thông tin liên hệ, bộ phận đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ liên hệ để tư vấn thêm về chương trình

Hotline: 0916.72.0000 (Vân Anh) – 0912.23.23.34 (Hà Sen)

Email: daotao@kynang.edu.vn

Hoặc gửi thông tin liên hệ qua Form:

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}