0912232334

Chương trình Đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình” cho Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Lào Cai

Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 02 năm 2015 tại Thành Phố Lào Cai, Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Lào Cai phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho tất cả các Cán Bộ Công Nhân Viên của Công Ty.
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

Đăng ký đào tạo INHOUSE  

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}