0912232334

Đào tạo Kỹ năng “Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” cho Công ty Cổ Phần Giao nhận Thế giới Toàn Cầu

Từ ngày 02/03 đến 06/03/2015 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Công ty Cổ phần Giao nhận Thế giới Toàn cầu tổ chức Chương trình Đào tạo “Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” cho các nhân viên kinh doanh của Công ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình Đào tạo:

Đăng ký đào tạo INHOUSE  
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}