0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG TY GIẦY HÂN XƯƠNG LẦN 4

Tại Bình Dương, Công Ty Giày Hân Xương tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng “Trình Bày Thuyết Phục” dành cho các Anh Chị Quản Lý của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}