0912232334

Đào Tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

Ngày 22/02/2013, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa thực hiện chương trình “Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả” cho đội ngũ cán bộ nhân viên và giảng viên nhà trường dưới sự hướng dẫn của Tiến Sĩ Mộc Quế – Viện Trưởng Viện Quản Trị Doanh Nghiệp 

Được biết chương trình “Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả” thuộc chuỗi chương trình của Hội thảo Khoa học hàng năm của nhà trường.

Mục đích của chương trình là cung cấp thêm thông tin cho đội ngũ cán bộ nhằm áp dụng hiệu quả vào tình hình thực tế của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}