0912232334

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty AgriViet

Ngày 03 – 02 – 2013Cuộc Sống Đúng Nghĩa  phối hợp với Công ty AgriViet thực hiện chương trình “Kỹ năng bán hàng hiệu quả” cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty

Chương trình đào tạo bán hàng được tổ chức và đào tạo theo nhu cầu của AgriViet phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và những vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ  của AgriViet. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, đem lại nhiều kiến thức bổ ích và sự trải nghiệm thực tế từ chuyên gia Trần Đình Tuấn

Sau đây là một số hình ảnh đào tạo:

cuoc-song-dung-nghia-dao-tao-agrivie

cuoc-song-dung-nghia-dao-tao-agriviet

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}