0912232334

Đào tạo public: “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả” tại Hà Nội

Ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm sóc khách hàng hiệu quả” dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía bắc.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Khoá học kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả khai giảng tại Hà Nội.

Kết thúc khoá học thành công hiệu quả.

Các khoá học public thường xuyên tổ chức hàng tháng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa:

Khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục

+ Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

HOTLINE: 0916 72 0000 – 0912 23 23 34 

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}