0912232334

Đào tạo public: “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả” tại Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm sóc khách hàng hiệu quả” dành cho các Anh Chị học viên tại Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Khoá học kỹ năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu quả do Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức đã khai giảng ngày 25-11-2017.

Làm việc nhóm.

Chia sẻ kiến thức, trải nghiệm,…cùng giảng viên.

Thực hành trải nghiệm kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả ngay tại lớp.

Khoá học kết thúc hiệu quả, thành công tốt đẹp.

Các khoá học public thường xuyên tổ chức hàng tháng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa:

Khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục

+ Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

HOTLINE: 0916 72 0000 – 0912 23 23 34 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}