0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Ngày 28-06-2013

Ngày 28 / 06 / 2013, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa khai giảng Khóa Đào Tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử. Khóa học nhằm trang bị cho mọi người nâng cao sự tự tin trong giao tiếp, biết cách đặt câu hỏi, phản hồi phù hợp và lắng nghe thấu cảm trong quá trình tương tác với người khác.
Bên cạnh, Chuyên gia còn giúp cho các Học viên luyện tập cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách thể hiện điểm nhấn thông qua giọng nói và cách chọn lọc từ ngữ để tạo sự thiện cảm cho người đối diện.
Một số hình ảnh tiêu biểu của khóa học
Khởi động lấy năng lượng đầu chương trình
Thảo luận nhóm về những khó khăn trong giao tiếp ứng xử
Nhóm 2 tuy ít thành viên nhưng hiệu quả làm việc rất cao
Nhóm 3  cần sự trợ giúp của chuyên gia
Nhóm 4 cũng không ngoại lệ, được sự hỗ trợ của Chuyên gia Trần Đình Tuấn
Kết thúc khóa học , mỗi học viên có những cảm nhận riêng về giá trị khóa học mang lại
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}